JZ-C-15

剑指offer第十五题:链表中倒数第K个结点

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
//============================================================================
// Name    : JZ-C-15.cpp
// Author   : Laughing_Lz
// Version   :
// Copyright  : All Right Reserved
// Description : 链表中倒数第K个结点
//============================================================================
 
#include <iostream>
#include "List.h"
#include <stdio.h>
using namespace std;
 
ListNode* FindKthToTail(ListNode* node, unsigned int k) {
  if (k == 0 || node == NULL) {
    return NULL;
  }
  ListNode* head = node;
  ListNode* follow = node;
  for (unsigned int i = 0; i < k - 1; i++) {
    if (head->m_pNext == NULL) {
      return NULL;
    } else {
      head = head->m_pNext;
    }
  }
  while (head->m_pNext != NULL) {
    head = head->m_pNext;
    follow = follow->m_pNext;
  }
  return follow;
}
 
// ====================测试代码====================
// 测试要找的结点在链表中间
void Test1() {
  printf("=====Test1 starts:=====\n");
  ListNode* pNode1 = CreateListNode(1);
  ListNode* pNode2 = CreateListNode(2);
  ListNode* pNode3 = CreateListNode(3);
  ListNode* pNode4 = CreateListNode(4);
  ListNode* pNode5 = CreateListNode(5);
 
  ConnectListNodes(pNode1, pNode2);
  ConnectListNodes(pNode2, pNode3);
  ConnectListNodes(pNode3, pNode4);
  ConnectListNodes(pNode4, pNode5);
 
  printf("expected result: 4.\n");
  ListNode* pNode = FindKthToTail(pNode1, 2);
  PrintListNode(pNode);
 
  DestroyList(pNode1);
}
 
// 测试要找的结点是链表的尾结点
void Test2() {
  printf("=====Test2 starts:=====\n");
  ListNode* pNode1 = CreateListNode(1);
  ListNode* pNode2 = CreateListNode(2);
  ListNode* pNode3 = CreateListNode(3);
  ListNode* pNode4 = CreateListNode(4);
  ListNode* pNode5 = CreateListNode(5);
 
  ConnectListNodes(pNode1, pNode2);
  ConnectListNodes(pNode2, pNode3);
  ConnectListNodes(pNode3, pNode4);
  ConnectListNodes(pNode4, pNode5);
 
  printf("expected result: 5.\n");
  ListNode* pNode = FindKthToTail(pNode1, 1);
  PrintListNode(pNode);
 
  DestroyList(pNode1);
}
 
// 测试要找的结点是链表的头结点
void Test3() {
  printf("=====Test3 starts:=====\n");
  ListNode* pNode1 = CreateListNode(1);
  ListNode* pNode2 = CreateListNode(2);
  ListNode* pNode3 = CreateListNode(3);
  ListNode* pNode4 = CreateListNode(4);
  ListNode* pNode5 = CreateListNode(5);
 
  ConnectListNodes(pNode1, pNode2);
  ConnectListNodes(pNode2, pNode3);
  ConnectListNodes(pNode3, pNode4);
  ConnectListNodes(pNode4, pNode5);
 
  printf("expected result: 1.\n");
  ListNode* pNode = FindKthToTail(pNode1, 5);
  PrintListNode(pNode);
 
  DestroyList(pNode1);
}
 
// 测试空链表
void Test4() {
  printf("=====Test4 starts:=====\n");
  printf("expected result: NULL.\n");
  ListNode* pNode = FindKthToTail(NULL, 100);
  PrintListNode(pNode);
}
 
// 测试输入的第二个参数大于链表的结点总数
void Test5() {
  printf("=====Test5 starts:=====\n");
  ListNode* pNode1 = CreateListNode(1);
  ListNode* pNode2 = CreateListNode(2);
  ListNode* pNode3 = CreateListNode(3);
  ListNode* pNode4 = CreateListNode(4);
  ListNode* pNode5 = CreateListNode(5);
 
  ConnectListNodes(pNode1, pNode2);
  ConnectListNodes(pNode2, pNode3);
  ConnectListNodes(pNode3, pNode4);
  ConnectListNodes(pNode4, pNode5);
 
  printf("expected result: NULL.\n");
  ListNode* pNode = FindKthToTail(pNode1, 6);
  PrintListNode(pNode);
 
  DestroyList(pNode1);
}
 
// 测试输入的第二个参数为0
void Test6() {
  printf("=====Test6 starts:=====\n");
  ListNode* pNode1 = CreateListNode(1);
  ListNode* pNode2 = CreateListNode(2);
  ListNode* pNode3 = CreateListNode(3);
  ListNode* pNode4 = CreateListNode(4);
  ListNode* pNode5 = CreateListNode(5);
 
  ConnectListNodes(pNode1, pNode2);
  ConnectListNodes(pNode2, pNode3);
  ConnectListNodes(pNode3, pNode4);
  ConnectListNodes(pNode4, pNode5);
 
  printf("expected result: NULL.\n");
  ListNode* pNode = FindKthToTail(pNode1, 0);
  PrintListNode(pNode);
 
  DestroyList(pNode1);
}
 
int main(int argc, char** argv) {
  Test1();
  Test2();
  Test3();
  Test4();
  Test5();
  Test6();
 
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注